Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Animoterapia

     

 

Animoterapia
Animoterapia pôsobí súčastne na oblasti fyzického zdravia, kognitívnych schopností, myslenia i sociálnych vzťahov. Ide o podpornú metódu ucelenej rehabilitácie a ako jedna z mála metód má takto široký záber.
Pre vykreslenie, tu ponúkneme niekoľko prípadov.

Nový blok - dvojitým kliknutím zde zahájíte úpravu bloku...

 

Socioterapia

Jedná sa o liečbu spoločenstvom, ktoré napomáha k určitej kontrole a eliminácií problémového správania sa a posiluje určité väzby u klienta. Slúži zároveň ako prevencia šikany a agresivity, kde pes je využívaný v rámci osvetovej činnosti.

Prípady využitia:

-detská mozgová obrna            - hyperaktivita

-drogovo závyslí                        - seniori v domovoch sociálnych služieb

-psychotici                               - klienti so zmyslovým handicapom

-klienti dlhodobo ležiaci             - výchovné poruchy

-poruchy správania sa

-autisti (čiastočne)

-dawnov syndróm (čiastočne)

 

Psychoterapia

 V prípade tohto pôsobenia sa jedná o liečbu psychologickými prostriedkami. Uplatňuje sa všade tam, kde sú klinické potiaže spôsobené psychickým stavom klienta.

 Príklady využitia:

- týrané a citovo zanedbávané deti            - ľahká mozgová dysfunkcia

- epilepsia                                              - roztrúsená skleróza

- hyperaktivita                                        - dermatologické problémy (ekzémy, lupienka...)

- poúrazové stavy

 

Fyzioterapia

Pri využití vo fyzioterapií existujú 2 spôsoby pôsobenia. Prvým spôsobom je tzv. liečba fyzikálnymi metódami, ktorá spočíva v prehrievaní klienta zvieracím teplom. Táto metóda  je hojne využívaná pri  ochoreniach pohybového aparátu a takisto aj pri niektorých ochoreniach nervovej sústavy. Pomáha k zlepšeniu krvného obehu a uvoľneniu kŕčov svalstva.

 Druhým spôsobom využitia je liečba pohybom, ktorá je využívaná spravidla pri potrebe zvýšiť u klienta frekvenciu pohybu, zlepšiť koordináciu a telesnú kondíciu.

 Príklady využitia:

-epilepsia                                        - downov syndróm

-DMO                                              - alzheimerova choroba

-úrazy                                              - demencia

-amputácie                                      - roztrúsená skleróza

-Ľahká mozgová dysfunkcia              - stavy po mozgovej mŕtvici

 

Špeciálna pedagogika

 V špec. pedagogike sa využíva terapeutický účinok psov spravidla pri práci s klientmi so špeciálnymi poruchami učenia sa, so špeciálnymi vývojovými poruchami a pri poruchách mentálnej retardácie. Terapeutický psy sa v dnešnej dobe využívajú taktiež na prvom stupni základných škôl, kde sa vyučuje tzv. zážitková výuka.

Pes pri zážitkovej výuke  plní funkciu  „gašparka“. Motivuje deti k lepším výkonom  a podnecuje ich snahu o dosiahnutie požadovaného cieľa. ( jeden milý príkladík: na správnu odpoveď reaguje pes napr. šteknutím, na odpoveď zlú, prikrytím očí).

 Príklady využitia:

-logopédia                            -hyperaktivita

-zrakové postihnutia             - detská mozgová obrna

-hluchonemí                          - mentálna retardácia

-špecifické poruchy učenia

 

Etopédia

Canisterapia má v etopédií veľmi široké využitie. Pri práci s deťmi  je možné terapiu za pomoci psa  využiť napríklad pri vyšetrovaní zneužívaného, alebo týraného dieťaťa, kde pes slúži k odvedeniu pozornosti a zmenšeniu stresu pri vyšetrovaní samotnom. Dieťa ktoré nieje príliš stresované omnoho ochotnejšie spolupracuje, bez nadmerného strachu, pocitu hamby a nebezpečia pri zverovaní sa so svojimi zážitkami štvornohému kamarátovi. Či už chceme, alebo nie, zvieratá nás jednoducho neposudzujú, a takisto nás ani neodsudzujú. Buď sa nás boja, alebo nás bezvýhradne milujú takých aký sme. Nuž a terapeutické psy majú hold svoje taktiky, ako sa „votrieť“ ľuďom do priazne.

Deti, predovšetkým maloleté, potom nemajú pocit, že sú na celú situáciu samé, ale majú tam podporu v podobe psieho kamaráta.

Vhodné je takisto využitie vplyvu psa na dieťa umiestnené v ústavnom zariadení, alebo  náhradnej starostlivosti, kde je vystavené veľkému stresu a úzkosti, čo môže byť za pomoci psa čiastočne eliminované.

U starších klientov je možné pojať canisterapiu formou prednášok a praktických nácvikov.

TOPlist