Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Akim

                                                          AKIM

 

      

Plemeno: x Basenji                                  

Pohlavie: fena                                    
Číslo ID. Microchip: 703096100105397                                                                  
Evidenčné číslo obce: 110 - obec Važec 
Evidenčné číslo vet. lekára:  0171 - Mvdr. Žiaran, poliklinika LIVES 
                                            Lipt.Mikuláš; rok 2012
Evidencia o.p.s Anitera: CT  006701
Evidencia SAPT-BA:  CT005
Dátum narodenia: 9.6.2004
Pred výchova: rodina Valachová
Farba: oranžová
Výška: 40 cm khv
Srsť: krátka, hladká
Majiteľ: Marta Valachová / Milada Sadleková
Chovateľ: Ivona Kováčová
Cvičiteľ: Milada Sadleková
 
Info:
 
- aktívna v ľahkom pracovnom režime
- posledné  preskúšanie CT: Prospela na výbornú
- expirácia certifikácie:   jún 2013
- výcvik: je vedený konfliktne dominantnou formou
              všestranný - socializačný, základná ovládateľnosť, ovládateľnosť v  doprave, doprovodný, canisterapeutický,
              asistencie - formou " šikovný spoločník"
- v roku 2012 plánujeme:
             - preskúšanie CT podľa SAPT-BA
             - Ajka už ide do rokov, preto sme zmenili pôvodný časový plán a zvoľnili pracovný režim
 
Prax a skúsenosti:
 
- Aika so svojím psovodom je momentálne aktívnym týmom občiansko prospešnej spoločnosti Anitera Vavřenova 1440/2, 142 00 Praha 4, ČR, ktorá sa na začiatku roku 2009 odčlenila od o.p.s. Pomocné tlapky.
-Ako terapeuti,  pracujú pod vedením detského psychológa v LVS Ľubochňa-dolina, okres Ružoberok, kde dohľad nad nimi vykonáva Mgr. Dagmar Figová, u ktorej je možé získať referencie.
- Ako terapeuti pracovali v Detskom domove Spišský Štiavnik, pod vedením liečebného pedagóga. Dozor nad nimi vykonávala  Mgr. Eva Mýtniková, u ktorej je obdobne možné získať potrebné referencie.
- Zúčastňujú sa na akciách organizovaných Centrom Voľného Času, okres. Liptovský Mikuláš  - prímestské tábory
- Zúčastňujú sa na nepravideľných, jednorázových osvetových akciách (ukážkach a besedách pre materské, základné a stredné školy, ako súčasť programu pre Detské domovy a centrá sociálnych služieb.)
- na táboroch pre kombinovane postihnuté deti
 
- tím sa zameriava na deti so špecifickými výchovnými a vzdelávacími potrebami, na deti opustené a týrané, trpiace CAN syndrómom, zanedbávaním starostlivosti zo strany rodiča, deti s kombinovaným postihnutím a zlou socializáciou.
 
- fenka je v príprave pre výkon krízovej intervencie
 
Slovami terapeuta:  Aika bola vždy tak trochu svojská. Je veľmi kreatívna a prirodzene inteligentná. Často som mala                                       pocit, že cvičí viac ona mňa než ja ju. Časom cítiť čoraz viac ako ide do rokov, preto zvoľňujeme pracovný režim. Aktuálne sa venujeme viac jednorázovým osvetovým a prezentačným akciám než trvalej spolupráci. Výnimku tvoria krízové stavy.

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist